Konta osobiste, rachunki bankowe.

Dobre konto osobiste, to praktycznie usługa niezbędna w naszym życiu. Najlepsze będzie, kiedy zostanie skrojone na miarę – jego koszty będą możliwie najmniejsze, a komfort i możliwości największe. Na rynku odnajdziemy całą gamę rachunków osobistych, z których wybierzemy coś dla siebie. Oprócz łatwego i szybkiego dostępu do pieniędzy poprzez sieć bankomatów i kas, konto powinno zapewniać bezpieczeństwo środków poprzez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Konto osobiste - Inteligo

 • 0 zł za kartę, wystarczą płatności bezgotówkowe na min. 100 zł m-c rozliczone w okresie, za który pobierana jest miesięczna opłata za kartę
 • 0 zł za wypłaty z sieci bankomatów PKO Banku Polskiego i BZ WBK
 • 0 zł za prowadzenie konta i krajowe przelewy przez Internet
 • Aplikacja mobilna IKO - zarządzaj kontem w telefonie inteligo.pl/iko

Konto Freemium - T-Mobile Usługi Bankowe

 • 0 zł za kartę do konta, przy dokonaniu transakcji za jedyne 200 zł miesięcznie
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe
 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 5% zwrotu wartości zakupów. Dzięki temu na Twoje konto może wrócić nawet 15 zł każdego miesiąca, czyli 180 zł rocznie Usługi bankowe świadczy: Alior Bank S.A., ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa Zwrot 5% dotyczy operacji bezgotówkowych dokonanych kartą, maksymalnie 15 zł miesięcznie, rozliczonych w danym miesiącu kalendarzowym. Zwrot może być wypłacany maksymalnie przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych, począwszy od miesiąca, w którym został wypłacony po raz pierwszy - aby utrzymać prawo do wypłaty zwrotu w kolejnych miesiącach należy posiadać przynajmniej jeden aktywny Produkt Kredytowy. Promocją może zostać objęty wyłącznie jeden rachunek. Szczegóły w Regulaminie Promocji Zwrot za zakupy dla Klientów T- Mobile Usługi Bankowe.

II edycja Zgarnij Premię z eKontem - Zgarnijpremie

 • spełnij warunek aktywności, a masz szansę na eKartę do Decathlonu o wartości 100 zł
 • otrzymaj nawet do 650 zł zwrotu za zakupy od mBank
 • otwórz eKonto w taryfie plus lub eKonto w taryfie standard i odbierz bonus
 • czas na złożenie wniosku masz do 28.02.2018 r.

Konto osobiste - Bank Zachodni WBK

 • możliwość wyboru sposobu pobierania opłaty na karcie Dopasowanej
 • 0 zł za smsKody
 • 0 zł za prowadzenie konta bezwarunkowo
 • możliwość skorzystania z nagrody w postaci zwrotu 1% za płatności za rachunki - gaz, prąd, internet/TV/Telefon Szczegóły oferty, informacje o opłatach i prowizjach dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A., na bzwbk.pl oraz na infolinii banku opłata zgodna z taryfą danego operatora.

Konto za Zero - PKO Bank Polski

 • 0 zł za wypłaty gotówki z ponad 3000 bankomatów PKO Banku Polskiego
 • 0 zł za kartę wydaną do konta (wystarczy dokonać płatności kartą bezgotówkowo na kwotę min. 300 zł rozliczonych w okresie, za który jest pobierana miesięczna opłata za kartę, w przeciwnym razie 6,90 zł/mies. Okres, za który jest pobierana opłata miesięczna za kartę uzależniony jest od daty wydania karty)
 • 0 zł za prowadzenie konta, (jeśli masz kartę wydaną do konta, w przeciwnym razie 6,90 zł/mieś)
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe

Konto Optymalne - Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 0 zł za korzystanie z bankomatów BGŻ BNP Paribas i Planet Cash
 • 0 zł za obsługę karty debetowej dla posiadacza
 • 0 zł za prowadzenie konta
 • Do 300 zł zwrotu w promocji za płatności mobilne (dla nowych klientów Banku)

Nest Rodzina 500+ - Nest Bank

 • Załóż Nest Konto dla Ciebie i rodziny
 • Rodzina 500 plus + kieszonkowe dla dziecka
 • Skorzystaj z promocji zyskaj rocznie 200 zł premii

Konto 360° - Bank Millennium

 • 0 zł za krajowe przelewy w złotych przez Internet i Aplikację Mobilną
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów
 • w ramach ubezpieczenia dostępna bezpłatna pomoc techniczna i medyczna

Konto Proste Zasady - Getin Bank

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce
 • Jedna płatność kartą w miesiącu zapewnia
 • 0 zł za przelewy w Bankowości Internetowej i Mobilnej

Nest Konto - Nest Bank

 • 0 zł za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów
 • 0 zł za wydanie i używanie karty płatniczej
 • 0 zł za prowadzenie konta, brak minimalnej wpłaty
 • Nr 1 w rankingu kont osobistych Bankier.pl 2017
 • Konto dla Ciebie i Twojej rodziny

eKonto Plus - mBank

 • 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówki w placówkach
 • 0 zł za konto przy wpływach min. 1000 zł w miesiącu
 • do 600 zł zwrotu za zakupy
 • 0 zł za wypłaty gotówki w kasach sklepów przy okazji zakupów

eKonto - mBank

 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku
 • do 650 zł zwrotu za zakupy
 • 0 zł za kartę Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Bezpłatne prowadzenie konta w przypadku eKonta z taryfą standard. Opłata za prowadzenie eKonta z tar yfą plus wynosi 5 zł lub 0 zł przy wpływie min. 1000 zł w miesiącu. Opłata za kartę debetową wydaną do rachunku wynosi 0 zł pod warunkiem zrealizowania 5 transakcji na dowolną kwotę miesięcznie. W przypadku niespełnienia warunku opłata miesięczna za kartę debetową do konta wynosi 4 zł. Brak opłat za p rzelewy internetowe w złotówkach. Bezpłatne wypłaty kartą od 100 zł z bankomatów sieci Planet Cash, Euronet i BZ WBK S.A. w Polsce w przypadku eKonta z taryfą standard i bezpłatne wypłaty kartą od 100 zł z ze wszystkich bankomatów w Polsce w przypadku e Konta z taryfa plus. Prowizja za wyp ł aty kart ą got ó wki poni ż ej 100 z ł z bankomat ó w Planet Cash, Euronet i BZ WBK S.A wynosi 1,30 z ł . Szczegółowe informacje, w tym warunki naliczania opłat za kartę debetową oraz warunki i opłaty związ ane z prowadzeniem rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowyc h dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulam inie kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A, dostępnych na www.mBank.pl/pomoc/oplaty/osoby - fizyczne i www.mBank.pl/pomoc/info/regulaminy/konta. Promocja Lepiej z eKontem - II edycja obowiązuje dla nowych klientów mBanku, którzy w okresie 01.08.2017 r. do 10.01.2018 r. zawrą umowę o prowadzenie indywidualnego rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego eKonto z taryfą standard lub eKonto z taryfą plus (zwanym dalej eKontem promocyjnym) wraz z debetową kartą płatniczą do rachunku (karta promocyjna) i będą dokonywali transakcji kartami debetowymi lub kredytowymi oraz płatności telefonem BLIK. Aby otrzymać maks. zwrot 130 zł miesięcznie - 4% od płat ności kartą i/lub 4% od płatności BLIK, należy dokonać w danym miesiącu kalendarzowym transakcje kartą płatniczą lub BLIK - iem na łączną kwotę w wysokości min. 250 zł, nie anulować transakcji do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w któ rym transakc ja została wykonana, rozumiane jako zwrot towaru, zapewnić jednorazowy wpływ na konto w wysokości min. 1 000 zł w danym miesiącu kalendarzowym, przy czym wpływ na rachunek nie może pochodzić z rachunku należącego do Uczestnika Promocji oraz zapewnić w dany m miesiącu przynajmniej jednorazowe zalogowanie się do aplikacji mobilnej. Łączna wartość premii za płatności kartą i/lub płatności BLIK w okresie 5 kolejnych miesięcy kalendarzowych wynosi maksymalnie 650 zł. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Promocji or az uzyskania premii określone są w Regulaminie Promocji Lepiej z eKontem - II edycja dostępnym u operatorów mLinii, na stronie www.mBank.pl/lepiej -z-ekontem-2 oraz w placówkach mBanku. Dodatkowo Uczestnik Promocji, po spełnieniu warunków uczestnictwa w Promocji, otrzymuje zwolnienie z miesięcznej opłaty za kartę promocyjną oraz gwarancję niezmienności wysokości opłat oraz warunków zwalniających z opłat: za prowadzenie eKonta promocyjnego , wypłaty z bankomatów dokona ne kartą promocyjną oraz przelewy internetowe w złotówkach. Android Pay i Android to znaki towarowe Google Inc.

Konto Premium - T-Mobile Usługi Bankowe

 • 0 zł za konto i kartę do konta, jeśli w miesiącu dokonasz zakupów za 500 zł lub więcej
 • 0 zł za wypłaty z dowolnego bankomatu w Polsce i na świecie
 • 0 zł za nieograniczoną liczbę wpłat we wpłatomatach w miesiącu
 • 5% zwrotu wartości zakupów. Dzięki temu na Twoje konto może wrócić aż 25 zł co miesiąc - czyli 300 zł rocznie Usługi bankowe świadczy: Alior Bank S.A., ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa Zwrot 5% dotyczy operacji bezgotówkowych dokonanych kartą, maksymalnie 15 zł miesięcznie, rozliczonych w danym miesiącu kalendarzowym. Zwrot może być wypłacany maksymalnie przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych, począwszy od miesiąca, w którym został wypłacony po raz pierwszy - aby utrzymać prawo do wypłaty zwrotu w kolejnych miesiącach należy posiadać przynajmniej jeden aktywny Produkt Kredytowy. Promocją może zostać objęty wyłącznie jeden rachunek. Szczegóły w Regulaminie Promocji Zwrot za zakupy dla Klientów T- Mobile Usługi Bankowe.

Konto Lion's Prime - Lion's Bank

 • 0 zł za krajowe przelewy przez internet w systemie Elixir
 • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju i zagranicą
 • 0 zł za wydanie debetowej karty płatniczej
 • 0 zł za dwa przelewy europejskie (SEPA) w miesiącu

Konto dbNET PREMIUM - Deutsche Bank Polska

 • dodatkowo oprocentowane na rachunku 1,3%
 • konto z lokatą 3%
 • 0 zł za prowadzenie konta
 • limit kredytowy w koncie do 4 300 zł

Konto bez Granic - PKO Bank Polski

 • 0 zł za krajowe przelewy, zlecenia stałe i polecenia zapłaty
 • 0 zł za wypłaty kartą ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie*
 • 0 zł za kartę do konta Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku wynosi 17,90 złotych. * Za wypłaty gotówki w walutach obcych operatorzy bankomatów mogą pobierać opłaty. Gotówka wypłacana w walutach obcych jest przeliczana na złote polskie, co wiąże się z opłatą za przewalutowanie. Zasady przewalutowania operacji oraz informacje o możliwości pobierania opłat zawiera Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych dla Klientów indywidualnych w PKO Banku Polskim SA. Wysokość prowizji za przewalutowanie operacji podaje Taryfa prowizji i opłat bankowych.

Konto internetowe - Alior Bank

 • 0 zł za kartę debetową - wystarczy 300 zł płatności kartą miesięcznie
 • 0 zł za konto
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów własnych i za granicą

Konto Optymalne z bonusem - Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

 • Do 300 zł zwrotu w promocji za płatności mobilne (dla nowych klientów Banku)
 • 0 zł za korzystanie z bankomatów BGŻ BNP Paribas i Planet Cash
 • 0 zł za obsługę karty debetowej dla posiadacza
 • 0 zł za prowadzenie konta
 • Do 160 zł zwrotu w promocji Mobilna premia 2 (dla nowych klientów Banku)

Konto Jakże Osobiste - Alior Bank

 • 0 zł za kartę debetową, wystarczy rozliczenie 300 zł transakcji bezgotówkowych co miesiąc
 • 0 zł za prowadzenie konta, jeżeli nie ukończyłeś 26 lat lub jeśli zapewnisz jednorazowy wpływ min. 1500 zł/mies.
 • Elastyczny wybór i zmiana korzyści, w zależności od potrzeb
 • mobilny dostęp do konta i płatności BLIK, HCE, Android Pay

Konto Przekorzystne - Bank Pekao

 • 100 zł zwrotu za OC na samochód z PZU SA
 • 2,7% w skali roku na Koncie Oszczędnościowym przez 180 dni do 10 000 zł
 • 0 zł za konto, kartę, bankomaty*
 • do 100 zł zwrotu za rachunki za komórkę *Wystarczy, że w każdym miesiącu klient zapewni wpływ na konto min. 500 zł oraz wykona przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą debetową Banku Pekao S.A. lub aplikacją mobilną PeoPay.

Konto Direct z Moim ING - ING Bank Śląski

 • Otwórz Konto Direct i wypróbuj Trenera Finansowego w Moim ING
 • Weź udział w promocji: otwórz konto przez internet a możesz zyskać do 140 zł

Na co zwrócić uwagę przy wyborze konta osobistego.

dobre konto osobiste.

Prawie każdy z nas ma przynajmniej jeden rachunek osobisty, w co najmniej jednym z banków. Spektrum ofert banków jest pod tym względem bardzo urozmaicone, ponieważ rachunek osobisty jest podstawową usługą przez nie oferowaną. To my decydujemy, a przynajmniej powinniśmy decydować, w którym banku i jakie konto wybrać.

Konto osobiste, jak sama nazwa wskazuje, powinno spełniać nasze osobiste potrzeby. Głównym kryterium dla osób oszczędzających będzie to najprawdopodobniej wysokie oprocentowanie, dla studentów cena a dla inwestorów dostęp do rachunku inwestycyjnego itp.

Niestety idealne banki nie istnieją, więc często zdarza się, żeby zaspokoić wszystkie nasze wymagania, otwieramy rachunki w kilku różnych instytucjach.

Aby nie tracić czasu na odwiedzanie placówek banków możemy skorzystać z bogactwa informacji jakie daje nam internet. Mamy prostą i szybką możliwość porównania ofert większości rachunków i złożenia zdalnego wniosku o konto.

Najczęstszymi cechami rachunków które decydują o wyborze przez klientów są:

Cena – nie lubimy wydawać zbędnie pieniędzy, więc to zagadnienie powinno być rozpatrywane szczególnie uważnie. Mamy do dyspozycji na rynku wiele kont osobistych których prowadzenie jest zwolnione z opłat. Takie konta często mogą posiadać dodatkowe koszty, tj. opłata za wydanie kart debetowej, prowizje za wpłaty i wypłaty, koszty przelewów. Powinniśmy zwrócić uwagę na ceny wszelkich usług, z których będziemy korzystać. Bardzo często najtańsze w utrzymaniu są konta internetowe, jednak oferty banków są tak szerokie, że za rozsądną niewielką cenę możemy wybrać także klasyczną formę konta osobistego.

Funkcjonalność – łącznie z ceną to czynnik najczęściej współdecydujący o wyborze rachunku. Pod tym pojęciem możemy między innymi odkryć dostępność placówek i bankomatów, dostęp do operacji zdalnych przez internet i telefon, oprocentowanie, dostęp do usług inwestycyjnych, opcja ustanowienia pełnomocnika. Zanim podejmiemy ostateczną decyzję powinniśmy zastanowić się, do czego takie konto powinno nam służyć i zdecydować się na rachunek bądź rachunki które zaspokoją nasze potrzeby w stu procentach.

Bezpieczeństwo - to równie istotny czynnik jak cena i funkcjonalność, w końcu mamy zamiar powierzyć bankowi własne środki. Zaletą banków działających w Polsce jest to że należą do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W przypadku ogłoszenia upadłości przez bank odzyskamy całość lub część środków zgromadzonych na naszym rachunku. Pojęcie bezpieczeństwa jest dość szerokim zagadnieniem i możemy je różnorodnie rozumieć. Jeżeli np. czujemy się bardziej komfortowo wypłacając pieniądze w placówkach niż bankomatach możemy wybrać taki bank który nam to zapewni za rozsądną cenę. Często mamy także możliwość ubezpieczenia karty do rachunku.

Podsumowując te rozważania: nie ma idealnego konta bankowego dla wszystkich, najlepsze konto osobiste możemy opisać prostym wzorem = cena + funkcjonalność + bezpieczeństwo, w indywidualnie dobranych proporcjach do potrzeb każdego z nas.

Usługi dodatkowe w bankach

Większość z nas posiada jakiś produkt bankowy. Trudno wyobrazić sobie życie bez rachunku osobistego czy kredytu. Oferta banków jednak cały czas się rozbudowuje. Proponowany jest nam szereg dodatkowych, wydałoby się „niebankowych”, usług. Zaczynając od wszelakich ubezpieczeń, kończąc chociażby na telefonii komórkowej.

Historia tych wartości dodanych zaczęła się od programów partnerskich, obecnych teraz głównie przy kartach kredytowych. Program partnerski nie jest usługą jedynie banku. Objętych programem jest jedna lub kilka firm, w których, dokonując zakupu daną kartą kredytową, możemy liczyć na dodatkowe profity. Sposoby honorowania lojalnych klientów są dwa. Mogą to być procentowe zniżki na wszystkie zakupy lub dodane towary. Drugą opcją jest system punktowy. Każda kwota wydana kartą u partnera przekłada się na uzyskiwaną liczbę punktów. Punkty te możemy zużytkować na towary lub usługi oferowane przez partnerów. Często klientowi proponowany jest katalog z towarami, których cena wyrażona jest w punktach zdobytych w ramach programu partnerskiego.

Program lojalnościowy daje korzyści wszystkim stronom. Bank zarabia na każdej transakcji dokonanej kartą, klient może liczyć na tańsze zakupy lub prezenty, natomiast partner osiąga większy obrót. Użytkownik karty wybierając się na zakupy i mając do wyboru dwa sklepy, z których jeden jest partnerem programu, którym objęta jest jego karta, wybierze właśnie ten.

W miarę rozwoju rynku finansowego i wiedzy konsumentów, nasze potrzeby na szerszy wachlarz tego typu usług zaczęły się powiększać. Każdy z nas ceni również wygodę. Jeżeli jedna instytucja jest w stanie zaspokoić nasze potrzeby, nie mamy bodźca do odwiedzenia innej.

Szczególnie dynamicznie w ostatnich latach rozwijała się branża ubezpieczeń. W przypadku produktów bankowych, jako pierwsze pojawiły się ubezpieczenia do kredytu. Zakres takich ubezpieczeń jest w tym momencie bardzo szeroki. Może obejmować nasze zdrowie i życie ale także chociażby utratę pracy. W tym przypadku także zaczęło się od współpracy z firmami zewnętrznymi, która kontynuowana jest do dzisiaj, jednak w o wiele większym stopniu. Za pośrednictwem banku możemy np. wykupić ubezpieczenie nieruchomości, samochodu czy podróżne. I tutaj zwów korzystają wszystkie strony. Bank otrzymuje prowizję od ubezpieczyciela za każdą wykupioną polisę, ubezpieczyciel ma zagwarantowaną dużo większą liczbę klientów, dzięki czemu może zaproponować niższą cenę, na czym korzysta oczywiście klient.

Kolejnym przykładem może być szeroko rozumiane doradztwo inwestycyjne. Często mamy możliwość skorzystania z porady, gdzie ulokować oszczędności, za pośrednictwem banku mamy również możliwość otwarcia rachunku maklerskiego, czy wykupienia jednostek funduszy inwestycyjnych.

Banki prowadzą swego rodzaju wyścig w proponowaniu rozmaitych usług, które są dalekie od ich podstawowej działalności. Ze swojego rachunku możemy np. wykupić usługę telefonii komórkowej. Posiadając odpowiednią kartę kredytową mamy do dyspozycji bezpłatną infolinię, gdzie uzyskamy poradę na temat remontu, zarezerwujemy bilety do teatru itp. Warto zapoznać się dokładnie z ofertą banku, w którym posiadamy konto osobiste, może się bowiem okazać, że oferuje on bezpłatnie lub za niewielką opłatą usługi, których potrzebujemy lub z których w najbliższym czasie mamy zamiar skorzystać. Udając się do jakiejkolwiek firmy jako nowy klient na pewno nie uzyskamy takich profitów jak za pośrednictwem instytucji, której powierzamy nasze pieniądze.